رضابهرامی دشتکی: نقش قوم بختیاری در انقلاب مشروطه

قوم بختیاری در منطقه جنوب غربی و مرکزی ایران حدودا بین 9 استان امروزی 1. چهار محل بختیاری 2. اصفهان 3. لرستان 4. خوزستان 5. کهکیلویه و بویر احمد 6. فارس و همچنین 7.ایلام 8. بوشهر و.9.همدان، زندگی می کردند. دارای نظام ایلیاتی منظمی بودند و از قدرت و نیروی سواره نظام بهره می جستند. در … ادامه خواندن رضابهرامی دشتکی: نقش قوم بختیاری در انقلاب مشروطه